โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

งานระบบพื้น surface & floor system

งานซ่อมพื้นคอนกรีต ที่หลุดร่อนเสียหาย ,งานเคลือบพื้นด้วย Epoxy ชนิดต่างๆ เช่น Self –levelling, Mortar, Multi-layer, Coating และ งานเคลือบพื้นด้วย Polyurethane

งานซ่อมพื้นหลุดร่อนเสียหาย…………………………………ท้องพื้นแตกร้าว

งานเคลือบพื้น Epoxy…………………………………..งานเคลือบพื้นด้วย PU