โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

เกี่ยวกับเรา (Company Profile)

งานระบบพื้น, Floor System, งานระบบกันซึม, Waterproof System, งานซ่อมคอนกรีต, Concrete Repair,งานเสริมกำลังโครงสร้าง, Strengthening, งานซ่อมแซมอาคาร, Renovation

งานระบบพื้น (Floor System)

งานซ่อมพื้นคอนกรีต ที่หลุดร่อนเสียหาย ,งานเคลือบพื้นด้วย Epoxy ชนิดต่างๆ เช่น Self –levelling, Mortar, Multi-layer, Coating และ งานเคลือบพื้นด้วย Polyurethane

อ่านเพิ่มเติม
งานระบบพื้น (Floor System)

งานระบบกันซึม (Waterproof System)

1. งานทำระบบกันซึม(Waterproof system)แบบ Waterproof Membrane ด้วย Liquid Membrane

อ่านเพิ่มเติม
งานระบบกันซึม (Waterproof System)

งานซ่อมแซมอาคาร (Renovation)

งานซ่อมโครงสร้างอาคาร งานทาสีอาคาร งานติดตั้งฝ้า เพดาน งานก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง งานติดตั้งผนังเบา บริการให้คำปรึกษา และ อื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
งานซ่อมแซมอาคาร (Renovation)

งานซ่อมคอนกรีต Concrete Repair, Grouting & Injection

งานซ่อมพื้นหรือ โครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวหรือเสียหาย
งานซ่อม เสา,คานและผนังห้องที่คอนกรีตแตกร้าวเสียหายเนื่องจากสนิมเหล็กภายในโครงสร้าง
งานเจาะรูคอนกรีต(Coring)ด้วยเตรื่อง Diamond Coring