โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

งานระบบกันซึม Leakage & Waterproof System

1. งานทำระบบกันซึม(Waterproof system)แบบ Waterproof Membrane ด้วย Liquid Membrane

Waterproof Membrane เป็นระบบกันซึมชนิดพิเศษ “ชนิดเหลว” (Liquid Membrane)ซึ่งเป็นวัสดุ “Polymer” ที่มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิและมีความยืดหยุ่นสูง 400% สามารถให้ตัวได้ แม้กรณีอาคารมีการ Movementและการแตกร้าวของพื้นคอนกรีต สามารถใช้งานบนพื้นผิวได้ และสะท้อน

แสง UVและรังสีความร้อนได้มากกว่า 80% ทำให้สามารถประหยัดพลังงานในตัวอาคารได้อย่างมาก

พื้นที่ ที่สามารถใช้ระบบ Waterproof Membrane ได้แก่ ดาดฟ้าอาคาร, ระเบียง, ผนังอาคาร

2. งานทำระบบกันซึม(Waterproof system)แบบ Waterproof Cement ด้วย Cement Base

เป็นวัสดุกันซึมคล้ายซีเมนต์ และส่วนของเหลวประเภทผสมเสร็จจากโรงงาน(Acrylic Co-Polymer) มี คุณสมบัติ เมื่อแข็งตัวแล้ว จะไม่เห็นรอยต่อที่เกิดจากการทา

สามารถซึมแทรกเข้าในช่องว่างเล็ก ๆ ที่ผิวคอนกรีตได้ หรือรอยตามดจะคงสภาพอยู่ถาวรเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีต ไม่เป็นพิษ สามารถทาใน Tank น้ำดื่มได้.

สระว่ายน้ำ,กระถางต้นไม้ และอื่นๆ

3. งานซ่อมน้ำรั่วซึม( Water Leak) ด้วย Polyurethane Foam High Pressure Injection

(PU-FOAM Injection)

PU Foam จะทำปฏิกิริยากับน้ำในคอนกรีต และขยายตัว (ประมาณ 10 เท่า)อัดแน่นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาในรูปของ Foam และปิดทางน้ำ ทำให้ไม่รั่วซึมการซ่อม

ป้องกันน้ำรั่วซึมด้วย Polyurethane Foam High Pressure Injection

สามารถซ่อมงานในพื้นที่ดังต่อไปนี้

1) ถังเก็บน้ำ (Water Tank) ที่เป็นโครงสร้างคอนกรีต

2) สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

3) พื้น และผนังชั้นใต้ดิน (D-wall, Slab, King Post, Basement)

4) รอยต่อโครงสร้างคอนกรีต (Construction Joint)

5) โครงสร้างคอนกรีตที่เป็นรูพรุน และมีน้ำรั่วซึม (Honey Comb)

6) บ่อลิฟต์ (Lift Pitch, Sump Pitch)