โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

งานซ่อมคอนกรีต Concrete Repair, Grouting & Injection

งานซ่อมพื้นหรือ โครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวหรือเสียหาย

1. งานซ่อมพื้นหรือ โครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวหรือเสียหาย ( Concrete Structural)ด้วย Epoxy Resin Pressure Injection )

2. งานซ่อม เสา,คานและผนังห้องที่คอนกรีตแตกร้าวเสียหายเนื่องจากสนิมเหล็กภายในโครงสร้าง

งาน Grout รอบท่อ / ปิดท่อ / ใต้ Plate/คอนกรีตเป็นโพรง ด้วย คอนกรีตชนิด Non-Shrink/ High Pressure Epoxy Injection

และ /High Pressure Polyurethane Foam Injection

โดยวิธีการ และรายละเอียดที่เหมาะสมของแต่ละหน้างาน โดยการนำเอาหลายๆวิธีมารวมกันควบคุมและทำงานด้วยทีมงานมืออาชีพ

3. งานเจาะรูคอนกรีต(Coring)ด้วยเตรื่อง Diamond Coring

ตัวอย่างงาน