โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

เคมีกันซึมคุณภาพสูง สำหรับงาน Concrete Repair,Coating, Grouting & Injection

1.CYK FOAM-GROUT โพลียูริเทน โฟม สำหรับงานซ่อมรอยแตกร้าว รูพรุน รอยต่อคอนกรีตหรือคอนกรีตเสียหายแล้วทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ บริเวณดาดฟ้า

ผนัง อุโมงค์ใต้ดิน บ่อลิฟท์สระว่ายน้ำ และอื่นๆ โดยใช้เครื่อง High Pressure Injection

2.CYK EPOXY-GROUTอีพ็อกซี่ สำหรับงานซ่อมคอนกรีตมีรอยแตกร้าว รูพรุน หรือคอนกรีตเสียหายแล้วทำให้โครงสร้างเสียหาย เสียกำลัง โดยใช้เครื่อง Low

Pressure Injection

3.SUPERFLEX ROOFSEAL LIQUID MEMBRANE เคมีกันซึมชนิดเหลว อะครีลิคโพลีเมอร์ สำหรับดาดฟ้า หลังคา และผนังอาคาร

4.SURFACE SEAL เคมีกันซึมชนิด Cement Base สำหรับกันซึม สระว่ายน้ำ แท้งค์น้ำ และบริเวณที่มีน้ำแช่ขัง

5.CYK WATER PLUG ซีเมนต์หยุดน้ำรั่วซึมชนิดทันที สำหรับหยุดน้ำรั่วซึมที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือกรณีฉุกเฉิน