โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

โรงทานงานกฐินสำนักสงฆ์ปัญจบูรพาจารย์ คลองสาม จ.ปทุมธานี 4 พ.ย. 2555

โรงทานงานกฐินสำนักสงฆ์ญานสัมปัญนาราม จ.ราชบุรี 10 พ.ย. 2555