โทรศัพท์

0-2599-7489 , 0-2832-7351 , 08-1563-1671

อีเมล์

chayakij@gmail.com

บริษัท ชยกิจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

35/226 ม.3 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อเรา

โทร. 0-2599-7489, 0-2832-7351, 08-1563-1671

แฟ็กซ์. 0-2832-8976

อี-เมล์: chayakij@hotmail.com, chayakij@gmail.com